To Chao Huyet – Tieu Tu Vo Hoai Nam

Tô Cháo Huyết – Tiểu Tử Võ Hoài Nam
Tô Cháo Huyết – Tiểu Tử Võ Hoài Nam, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=3YB97F68
http://www.mediafire.com/?kwmmmqnvjzd