Tieng Viet Hon Viet – Le Thuong

Tiếng Việt Hồn Việt – Lê Thương
Tiếng Việt Hồn Việt – Lê Thương, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=QQL9K35B
http://www.mediafire.com/?ntjkn2wzjlw