Thay Chung trung co cua nha van Ho Bieu Chanh

Mời nghe truyện Thầy Chung trúng số của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua giọng đọc Nam Phong & Phượng Dung

phần 1: http://www.mediafire.com/?2jkmdmvcdmz
phần 2: http://www.mediafire.com/?txm12jiqmzt