Sa Huynh – Chu Sa Lan

Sa Huynh – Chu Sa Lan – Sa Huỳnh – Chu Sa Lan, do Băng Tâm, Thục Đoan, và Trần Đào Nguyễn đọc (nhiều tập)

LINK MEGAUPLOAD:
01 http://www.megaupload.com/?d=S7POXYS7
02 http://www.megaupload.com/?d=E3WHBRNC
03 http://www.megaupload.com/?d=3XZ7FEWA
04 http://www.megaupload.com/?d=MJATI0IR
05 http://www.megaupload.com/?d=YB6CMG53
06

LINK MEDIAFIRE:
01 http://www.mediafire.com/?zmzdmyyyo3n
02 http://www.mediafire.com/?jnnimvwnqow
03 http://www.mediafire.com/?yk0ttgy5yjd
04 http://www.mediafire.com/?wzyhzudnano
05 http://www.mediafire.com/?ymdzzkmk0yi
06

(còn tiếp)

Comments