Rung khoc giua mua xuan xua nha van Pham Tin An Ninh

Rừng khóc giữa mùa xuân của nhà văn Phạm Tín An Ninh. Một truyện rất cảm động phỏng
theo lời kể của một người vợ lính BĐQ.
http://www.mediafire.com/?0y2nnx2jzmm

One thought on “Rung khoc giua mua xuan xua nha van Pham Tin An Ninh”

Comments are closed.