Qua Khu Va Huen Tai – Kim Le

Quá Khứ Và Hiện Tại – Kim Lê
Quá Khứ Và Hiện Tại – Kim Lê, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=U08WX2G3
http://www.mediafire.com/?yzmdjjfnjid