Noi nao co y chi noi do co con duong

Nơi nào có ý chí , nơi đó có con đường
Nguồn BaiHocThanhCong do Dream Life post

Tập 1:
sorry trước vì không có link download thứ 9 nhe!(đừng kéo áo mình đó) :huhu:

http://www.mediafire.com/file/mzzmwojtzmm/Noi nao co y chi,noi do co con duong.rar