Nhung Ke Cau Dem – Tran Nha Thuy – Duc Uy doc

Những Kẻ Câu Đêm – Trần Nhã Thụy, do Đức Uy đọc

http://www.megaupload.com/?d=3266NDYZ
http://www.mediafire.com/?izmtjyynwyw