Mot so truyen ngan cua Hong Van qua dai VOA

Mời nghe một số truyện ngắn mới của Hồng Vân qua đài VOA

Chia tay – Quỳnh Hoa: http://www.mediafire.com/?wm3z4gymnmn
1716 lá thư – Louise Shimoff : http://www.mediafire.com/?hgmnmrzmxn
Không còn nẻo quay về – Ngân Bình : http://www.mediafire.com/?gtdmdzdqjd3
Một mình một cánh rừng – Trần Mộng Tú: http://www.mediafire.com/?yjtinwikmmy
Sóng ngầm – Yên Chi: http://www.mediafire.com/?znuoijzmzyz