Mot chuyen da qua di cua Bich Hanh do Duc Uy doc

Truyện ngắn Một chuyện đã qua đi của Bích Hạnh do Đức Uy đọc
http://www.mediafire.com/?nywilkdztzj