Linh Hon Va Quan Am Hon Do Trai Tao Dien Doc

“Linh hồn và Quán âm hồn do Trái Táo diễn đọc” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
1Linh hồn
http://www.mediafire.com/?32aj30thd4jkpc0
2 Quán âm hồn
http://www.mediafire.com/?uo42ohq2htu99ts
———————————————————————-