Karl – Vu Thanh Son – Duc Uy doc

Karl – Vũ Thành Sơn, do Đức Uy đọc

http://www.megaupload.com/?d=Z7FYRR1G
http://www.mediafire.com/?jjzgmxjxzlt