Hue Cua Mot Thoi – Huy Phuong

Huế Của Một Thời – Huy Phương
Huế Của Một Thời – Huy Phương, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=1KIHDVB2
http://www.mediafire.com/?gmieimmvmjo