Hon ma Trong Biet Thu – khong ro tac gia

Hồn Ma Trong Biệt Thự – không rõ tác giả
Hồn Ma Trong Biệt Thự – không rõ tác giả, do Hoàng Tín đọc (2 tập)

01 http://www.megaupload.com/?d=UYYIG81A
02 http://www.megaupload.com/?d=9YXNM4CL

01 http://www.mediafire.com/?tnzyjzhqigc
02 http://www.mediafire.com/?0yz3tnrmyg3