Hoa Dao Trong Lung – Nguyen Danh Lam – Thanh Thuyet doc

Hoa Đào Trong Lũng – Nguyễn Danh Lam, do Thanh Thuyết đọc

http://www.megaupload.com/?d=NHDBQ39Z
http://www.mediafire.com/?4nzdbi5jom3