Doc truyen dem khua – nhieu truyen ngan

Đọc truyện đêm khuya – 01/01/2010:
Truyện ngắn: Tựa như tình yêu (Nguyễn Thị Anh Đào) http://www.mediafire.com/?nytgzdfd1dz
Truyện ngắn: Gặp cảnh nhớ người (Trần Văn Tuấn) http://www.mediafire.com/?mzyzo3qzntn
Truyện ngắn: Đào phai năm cũ (Phạm Thanh Thúy) http://www.mediafire.com/?mzjmo2njnew

Đọc truyện đêm khuya – 03/01/2010:
Truyện ngắn: Rêu giữa lòng sông (Kha Thị Thường) http://www.mediafire.com/?zj1cww4mwot
Truyện ngắn: Ba tôi (Nguyễn Kim) http://www.mediafire.com/?wnoy0m1xz0y
Truyện ngắn: Từ những điều đơn giãn (Hô Kiên Giang) http://www.mediafire.com/?gm4hmzlzzjo
Truyện ngắn: Trên mãnh đất mùa xuân (Võ THị Hà) http://www.mediafire.com/?digme4j3t0t