Cuoc Danh Ca The Best – Anton Chkhodo

Cuộc Đánh Cá (The Bet) – Anton Chekhovdo
Cuộc Đánh Cá – nguyên tác “The Bet” của Anton Chekhovdo, bản dịch của Đào Văn Bình, do Nguyễn Đình Khánh đọc

http://www.megaupload.com/?d=OE81ELJZ
http://www.mediafire.com/?wdlauzm2ajm