cHUYEN bAY GIO mOI kE – Anh Khoi

Chuyện Bây Giờ Mới Kể – Anh Khôi
Chuyện Bây Giờ Mới Kể – Anh Khôi, kịch ngắn chuyển thể từ truyện ngắn “Mùa Gió Chướng” của Ngô Thị Thu Vân, do Vân An, Xuân Khoa, Đức Uy, Nhã Quỳnh, và Ngọc Bích diễn đọc

http://www.megaupload.com/?d=8F5BXN5P
http://www.mediafire.com/?kyjmumuyhyj