Cai dai Nha Toi – Nguyen Dan

Cái Đài Nhà Tôi – Nguyên Dân
Cái Đài Của Nhà Tôi – Nguyên Dân, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=4G719LIU
http://www.mediafire.com/?2mnnmdemztm