Bun Bo Hue – Tue Chuong Hoang Long Hai

Bún Bò Huế – Tuệ Chương Hoàng Long Hải
Bún Bò Huế – Tuệ Chương Hoàng Long Hải, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=LC9T5PXW
http://www.mediafire.com/?nzydj13dnqi