Bong Ma Trong Nha Chu Hoa – thanh lam

Bóng Ma Trong Nhà Chú Hỏa – Thanh Lâm
Bóng Ma Trong Nhà Chú Hỏa – Thanh Lâm, do Hoàng Tín đọc (2 tập)

http://www.megaupload.com/?d=OY7VYXHE
http://www.megaupload.com/?d=US0BZZJT

http://www.mediafire.com/?yqy11jvo1dt
http://www.mediafire.com/?rygfw2mhngn