Uyen Uong Dao – Kim Dung

Uyên Ương Đao – Kim Dung
Uyên Ương Đao – Kim Dung. Huỳnh Ngọc Chiến dịch, do Ngọc Minh đọc (4 tập)

YH mời bà con luyện kiếm hiệp một thời gian…. chemieng.gif

LINK MEGAUPLOAD:
01 http://www.megaupload.com/?d=SZA6FXYX
02 http://www.megaupload.com/?d=9QQBEE66
03 http://www.megaupload.com/?d=4WJ1PD77
04end http://www.megaupload.com/?d=4N3TO7H1

LINK MEDIAFIRE:
01 http://www.mediafire.com/?ggo0yymgyz5
02 http://www.mediafire.com/?2fewyz4tyng
03 http://www.mediafire.com/?qxzwmonutzm
04end http://www.mediafire.com/?gzdyiublhw2