Khuon mat nguoi khac – Pham Manh Hung

Truyện dài: Khuôn mặt người khác
Tác giả: Kobo Abe
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Người đọc: Bá Trung

Lời nhà xuất bản: “Một câu chuyện đơn giản nhưng có sức hấp dẫn mạnh mẽ bởi sự sâu sắc đầy trí tuệ xuyên suốt những trang suy tư giàu chất triết lý, được trình bày dưới dạng các trang viết của người chồng “tự thú” với vợ về tất cả sự việc đã diễn ra trong bi kịch cá nhân của mình. Các khía cạnh của tâm hồn con người đã được mổ xẻ cực kỳ tinh tế và phô bày ở trạng thái sống động tất cả các dạng vẻ phức tạp của nó và qua từng nét suy tư của nhân vật, là những vấn đề về cuộc sống tự nhiên và xã hôi rộng lớn – những vấn đề khiến người đọc phải suy nghĩ khi đã gấp sách lại.”

01: http://www.mediafire.com/?2upkd0tv0hcu5bx
02: http://www.mediafire.com/?7193k2a1kfcedxh
03: http://www.mediafire.com/?r1kdnr7rknebzut
04: http://www.mediafire.com/?68shl34p7jw37pj
05: http://www.mediafire.com/?e404grhjdsujk1u
06: http://www.mediafire.com/?9rty04o0ihav695
07: http://www.mediafire.com/?i6aj7co09bqadxy
08: http://www.mediafire.com/?pv496y2snl3bnob
09end: http://www.mediafire.com/?w0ig0z5oupgo5qy

Comments