Hoang De Na Pha Luan De Nhat Napoleon Bonaparte

Hoàng Đế Nã Phá Luân Đệ Nhất (Napoleon Bonaparte)
Hoàng Đế Nã Phá Luân Đệ Nhất (Napoleon Bonaparte) – Hoài Nam đài radio SBS Úc Châu thực hiện.

Gồm 7 tập:
1: Napoleon Bonaparte
2: Josephine Bonaparte
3: Người Tình Marie Walewska
4 :Hoàng hậu Marie Louise và cuộc xâm lăng Nga.
5: Cái Chết Bí Ẩn Của Napoleon
kỳ 6: Những Người Đàn Bà Trong Đời Napoleon
kỳ 7end: Hậu Duệ, Di Sản Tinh Thần Do Napoleon Để Lại

LINK MEGAUPLOAD:
1 http://www.megaupload.com/?d=RF1LIGVT
2 http://www.megaupload.com/?d=7GA95NN1
3 http://www.megaupload.com/?d=FY0G04XD
4 http://www.megaupload.com/?d=1XEAJBWW
5 http://www.megaupload.com/?d=JPT4J4TM
6 http://www.megaupload.com/?d=NDN5253D
7end http://www.megaupload.com/?d=DJRILJ80

LINK MEDIAFIRE:
1 http://www.mediafire.com/?minzdlmnugf
2 http://www.mediafire.com/?ddmhqmlainj
3 http://www.mediafire.com/?ktoctkekyzm
4 http://www.mediafire.com/?unztzmczozz
5 http://www.mediafire.com/?mhctjfznvnn
6 http://www.mediafire.com/?myhnynzlzm3
7end http://www.mediafire.com/?3gxymj3tgmy