Dong Dinh Ho Ngoai Su Yen Tu Cu Sy

Động Đình Hồ Ngoại Sử – Yên Tử Cư Sỹ
Động Đình Hồ Ngoại Sử – Yên Tử Cư Sỹ, do Huyền Thoại đọc (30 tập)

Quyển “Động Định Hồ Ngoại Sử” này là quyển thứ hai trong bộ 9 cuốn của cùng tác giả (Yên Tử Cư Sỹ), mời các bạn đón nghe…

Quyển 1: “Anh Hùng Lĩnh Nam” 40 hồi
Quyển 2: “Động Đình Hồ Ngoại Sử” 30 hồi (bắt đầu với hồi 41…)

LINK MEGAUPLOAD:
41 http://www.megaupload.com/?d=JFLKTWZ5
42 http://www.megaupload.com/?d=4NMQT91D
43 http://www.megaupload.com/?d=TW2XIU7S
44 http://www.megaupload.com/?d=VWOGGDHF
45 http://www.megaupload.com/?d=SVWEX2ZT
46 http://www.megaupload.com/?d=KWHQW3ED
47 http://www.megaupload.com/?d=UKG22BNB
48 http://www.megaupload.com/?d=09R0RZ4E
49 http://www.megaupload.com/?d=ZIEGABIX
50 http://www.megaupload.com/?d=BIELQON7
51 http://www.megaupload.com/?d=NFCCSUPH
52 http://www.megaupload.com/?d=4M67QICJ