Con ma Truyen Kiep – Nguoi Khan trang

Con Ma Truyền Kiếp – Người Khăn Trắng
Con Ma Truyền Kiếp – Người Khăn Trắng, do Nam Phong và Cẩm Thu đọc (9 tập)

Sắp tới Halloween nên YH khởi đăng bộ truyện ma kinh dị cho bà con nghe chơi eyelashes1.gif

LINK MEGAUPLOAD:
01 http://www.megaupload.com/?d=L8IJGJ93
02 http://www.megaupload.com/?d=3ROHCU1R
03 http://www.megaupload.com/?d=THAOJ60T
04 http://www.megaupload.com/?d=D4NWCJ7F
05 http://www.megaupload.com/?d=127L8CA7
06 http://www.megaupload.com/?d=BG7ZBNAO

LINK MEDIAFIRE:
01 http://www.mediafire.com/?ombqtuzmk2g
02 http://www.mediafire.com/?yrgwmyq45aj
03 http://www.mediafire.com/?mymeh4yc1mz
04 http://www.mediafire.com/?vdmhldzvylj
05 http://www.mediafire.com/?lngnynmoona
06 http://www.mediafire.com/?diokztznyim **corrected

(còn tiếp)